Hiển thị một kết quả duy nhất

Sales Off
112,000,000.00 106,000,000.00