Hiển thị một kết quả duy nhất

Sales Off
145,000,000.00 139,000,000.00